Definitie automatische rapporten in TimeCalc

Aanmaken van gedefinieerde rapporten