Installatie 2X Client

Pocedure voor installatie 2X Client (engelstalig)