Waterdrinker

Wat zijn de voordelen van Syntegro voor Waterdrinker  

 • Gebruiksvriendelijkheid
  Je moet geen IT- of technische background hebben om met Syntegro te werken. Het  “Management by exception” principe zorgt ervoor dat we ons enkel moeten bezighouden met de zaken die niet helemaal lopen zoals onze huisregels dit hebben vooropgesteld.
   
 • Prijs-kwaliteit
  ls de strategie verandert, moet je niet opnieuw gaan programmeren. De knowhow voor de parameterisatie wordt dankzij de trainingen perfect aangeleerd aan de key users. D.w.z. dat je dus serieuze besparingen doet op development consultancy en dus ook de cost of ownership.
   
 • Geïntegreerd
  Daarbij is het een enorme meerwaarde dat Syntegro zowel met apparatuur - in ons geval productielijnen - als applicaties - zoals ERP-pakketten (Afas)- realtime kan interfacen. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat je data slechts eenmaal moet ingeven, wat een meerwaarde is voor je data.
   
 • Identity management
  Iedere persoon betrokken in het proces van de tijdregistratie heeft zijn eigen rol te spelen en wordt zo ook configureerd.
   
 • Internationale uniformiteit
  Syntegro kent geen landsgrenzen. Het systeem is perfect implementeerbaar in verschillende landen met verschillende arbeidswetgeving, regimes en talen. 

Een geïntegreerde gebruiksvriendelijke oplossing voor een complexe organisatie

Een geïntegreerde gebruiksvriendelijke oplossing voor een complexe organisatie extra image 1
Een geïntegreerde gebruiksvriendelijke oplossing voor een complexe organisatie extra image 2
Een geïntegreerde gebruiksvriendelijke oplossing voor een complexe organisatie extra image 3

Wat is Waterdrinker?

Al meer dan 40 jaar werkt Waterdrinker eraan om planten, en sinds 2010 ook bloemen, toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen.  Dit heeft ertoe bijgedragen dat Waterdrinker is uitgegroeid tot een ketenplatform en kenniscentrum, waar ideeën en kennis samenkomen.  De strategie die Waterdrinker hanteert is ‘productleadership’ van Treacy en Wiersema. De focus ligt op innovatie.      Alles wat zij als bedrijf doen, is onlosmakelijk verbonden aan en wordt gevoed door hun vier waarden:   We Care, We Innovate, We Connect en We Inspire.

Mariska Foppen, directeur  "Verleiden met inspirerende verhalen en planten is waar wij ons als kenniscentrum mee onderscheiden. Liefde voor planten is wat ons blijft verbinden."   

Meten is weten

Door de registratie van kostenplaatsen kun je perfect in kaart brengen wie waar en wanneer werkt, niet  alleen interessante informatie voor de hr-manager, maar ook voor andere departementen.  “Syntegro zit bij ons veel verder dan pure tijdregistratie. Het is een analytische tool. Wij gebruiken de output van Syntegro om de productiviteit van elke specifieke lijn te berekenen”, zegt Robert Lenior.  “Loonkost is in onze sector een belangrijke factor, bij Waterdrinker bedraagt die zo’n 30% van het totale kostenplaatje.    We kunnen perfect opvolgen welke lijnen het goed doen op de werkvloer en welke we eventueel nog moeten bijsturen, we zien de marges per uur, uren versus omzet, het uurloon van interims versus de eigen medewerkers...
Dat is belangrijke informatie, In die mate dat we eveneens de integratie hebben opgezet met een BI tool die ons nog diepere en snellere informatie kan bezorgen.  Het knappe aan Syntegro is dat het perfect mee kan evolueren met de doelstellingen van het bedrijf. Vroeger lag de nadruk vooral op een aantal financiële parameters, nu denken we vooral in termen van productiviteit.  Het belangrijkste is dat je met het pakket álle kanten uitkunt."

"Syntegro is in feite een lege doos, en dat bedoel ik wel degelijk in de meest positieve zin. Het is de kapstok waaraan je je jas kunt hangen, eender welk model.”  Yvonne De Hart - HR verantwoordelijke

Stunt en vliegwerk

De complexiteit van de tijdregistratie staat en valt met het gemak waarmee het systeem valt te beheren. Een ‘eigenaardige’ werkomgeving die Waterdrinker toch wel is benadrukt Yvonne De Hart. “Wij werken niet alleen met shiften, maar ook met heel veel verschillende uurroosters. Het is nu eenmaal niet anders: als morgen de eerste shipping een half uur later wordt gepland, veranderen alle beginuren. Daarnaast zijn er natuurlijk ook pieken in de vakantieperiodes en dat maakt het monitoren van de arbeidstijd van cruciaal belang. Wij hebben 450 vaste medewerkers bij Waterdrinker en heel wat interimkrachten die allemaal beheerd worden via Syntegro.” En alsof dat nog niet complex genoeg is, zijn er naast piekmomenten ook piekplaatsen. “Wij hebben verschillende werklijnen die eveneens een juiste bezetting krijgen op basis van de geplande taken. 

Implementatie

Syntegro heeft de implementatie afgerond na 3 maanden. Dat lijkt veel, maar Syntegro nam echt de tijd om zich in te werken in onze specifieke manier van werken. Yvonne de Hart: “Het is voor mij belangrijk dat de voordelen van werken met Syntegro niet alleen voor de afdeling HR merkbaar zijn. Het is heel fijn dat het voor teamleaders en medewerkers ook een grote stap vooruit is.” Teamleaders krijgen een veel beter overzicht over saldi en de planning. Medewerkers hebben te allen tijde inzage in hun vakantiesaldo en andere afwezigheden.  Ook over de uitrol is Yvonne enthousiast: “Wat mij opvalt, is het plezier waarmee Syntegro medewerkers helpen. Zowel face-to-face als aan de telefoon bij de helpdesk voel je de betrokkenheid van de HR-consultants. Wanneer ik Syntegro in 3 woorden moet omschrijven kies ik: Efficiënt, gebruiksvriendelijk en een prettige support.    

Related projects