Niche markten

Onze oplossingen zijn door hun openheid en configuratie mogelijkheden cross sector inzetbaar. Als ontwikkelaar van zowel de software als van de hardware kunnen we specifieke vragen met de nodige flexibliteit benaderen. Daarom zijn wij dan ook aanwezig is zeer verscheiden sectoren.

Een aantal sectoren hebben zeer specifieke vragen en eisen. Syntegro volgt die specifieke problematiek op de voet en past zijn software, hardware aan deze nieuwe noden aan. U kan een aantal van deze specifieke sectoren waar we sterk aanwezig zijn raadplegen (klik de tabs rechts aan).

Een aantal specifiek niche markten zijn:

  • Welzijnssector o.a. rusthuizen, service flats, psychiatrische instellingen
  • Steden, gemeenten en OCMW's
  • Bedrijvencentra
  • Internationale bedrijven met sites over meerdere landen
  • Scholen
  • Drukkerijen
  • Logistiek
  • Energiesector
  • Bouwsector

Voor al deze sectoren hebben we specifieke integraties en deeloplossingen uitgewerkt die typisch is in deze betreffende sectoren zelf.