Personeelsplanning - Software

PersoneelsplanningOnze functie-locatie personeelsplanning software is geïntegreerd met SynPeople voor tijdregistratie. Dus ook met dezelfde web-based interface. Daardoor werken zowel personeelsdienst, diensthoofden en planners met dezelfde data en mogelijkheden. Geen dubbele ingaven, controles en verwerkingen meer. 

Zowel de visualisatie als de constraints zijn volledig instelbaar. Van een eenvoudig planbord voor een afdeling, tot complexere planningen waar rekening gehouden dient te worden met bezetting en competenties. De user interface is aanpasbaarnaar de wensen van de planner. De planner kan online kiezen uit meerdere visualisatie methoden, alsook welke data die getoond moet worden. Dankzij de integratie kan de planner ook alle bestaande eHR workflow's gebruiken. Zo beschikt hij in één scherm over een volledig tool om zijn medewerkers te beheren.  

Functionaliteiten:

 • Alle data, functionaliteiten van de tijdregistratie software geïntegreerdPlanningsscherm
 • Configureerbare planningsviews voor optimale ondersteuning van de planner
 • Planning op functies, competenties met bezettingsconstraints
 • Invlinderen over meerdere afdelingen of via een vlindergroep
 • Meerdere voorstellingsmodes van de roosters/planning online switchbaar. O.a. verkorte roosternamen, grafisch, met commentaren, begin- & eindtijden.
 • Tijdregistratie functies volledig beheersbaar door de planner (bv. verlofaanvragen goedkeuren ..)
 • Volledig webgebaseerd

Voordelen:

 • Eén globaal concept met perfecte schaalbaarheid
 • 100% integratie en duidelijkheid voor zowel personeelsdienst als planners.
 •  Meerdere planningsframes mogelijk, voor elke specifieke afdelingsbehoefte
 • Management by exception