een printplaat die in onze hardware zit

Eigen hardware en 'A tot Z' integratie

Een totaaloplossing toegangscontrole of tijdregistratie bestaat uit zowel software als hardware. Men kan alleen maar een state of the art oplossing aanbieden als software en hardware een geheel vormen.

Daarom heeft Syntegro geopteerd om ook de intelligente hardware zelf te ontwikkelen. Syntegro heeft een eigen IP-controller voor toegangscontrole en tijdregistratie, een deurcontroller en zelfs een eigen intelligente badge lezer.

Onze hardware vormt op die manier een perfect verlengstuk van onze software. Voor tijdregistratie betekent dit dat de tijdsregistratielezer door je medewerkers kan gebruikt worden als scherm op hun applicatie. De IP-controllers voor toegangscontrole kunnen daardoor om op het even welke bedrijfssite ingezet worden en zijn een 100% fall-back oplossing als het netwerk tijdelijk uitvalt omdat ze alle data bevatten om zelfstandig te fungeren.

Syntegro integreert ook hardware van andere fabrikanten zoals badgelezers, intelligente sleutelsystemen, draadloze sloten, lockers en sleutelkasten. Wij opteren voor een zo volledig mogelijke ‘A tot Z’ integratie, zodat ook zo’n totaaloplossing een maximum aan mogelijkheden en meerwaarde voor de klant biedt.