SynPeople-Cost

 • Jij bepaalt welke taken je wil laten registreren
 • Werknemer ziet enkel eigen taken
 • 100% geïntegreerd met tijdregistratie
 • Koppelingen met andere software zoals ERP

SynPeople-Cost is de oplossing van Syntegro voor onmiddellijke en automatische allocatie van personeelskosten. SynPeople-Cost registreert de tijd die je werknemers besteden aan een klant, project of een combinatie ervan. 

SynPeople-Cost is volledig geïntegreerd met tijdregistratie (SynPeople) en de werknemer selfservice (SynPeople-eHR). Je werknemer kan dus zelf, bijvoorbeeld via zijn smartphone, de tijd registreren die hij besteedt aan een activiteit. De tijdsduur wordt ook onmiddellijk en automatisch in zijn kalender ingevuld. 

SynPeople-Cost kan gekoppeld worden met andere software zoals je ERP-pakket, om bijvoorbeeld op die manier de (interne) facturatie ervan te vereenvoudigen.

SynPeople-Cost is gemakkelijk te installeren

 • SynPeople-Cost is een module bovenop SynPeople tijdregistratie.
 • Via je standaard webbrowser heb je als beheerder en gebruiker toegang tot de software, er dient niets op je PC/laptop geïnstalleerd te worden.

SynPeople-Cost is eenvoudig te gebruiken voor je medewerkers 

 • Werknemers kunnen hun activiteiten ook registreren via een Syntegro App op hun smartphone.
 • Enkel de taken (klant, project, activiteit) die een bepaalde werknemer of groep dient te registreren, zijn voor hem of haar zichtbaar. Dit kan men personaliseren tot op het niveau van een werknemer.

SynPeople-Cost is gemakkelijk te beheren

 • In de kalender van je werknemers worden de gewerkte uren automatisch aangevuld met de geregistreerde taken of jobs.
 • Locatiebepaling kan geactiveerd worden, mits akkoord van de werknemer.
 • SynPeople-Cost kan via een import en export module eenvoudig gekoppeld worden met andere softwarepakketten van je bedrijf zoals een ERP-pakket. Dit laat bijvoorbeeld toe om interne of externe facturatie te automatiseren.