Schaalbare, betrouwbare en veilige Cloud oplossing

Toegangscontrole en tijdregistratie oplossingen zijn meestal bedrijfskritisch. Je verwacht dat ze steeds beschikbaar, betrouwbaar en veilig zijn. Je kan onze software op je eigen virtuele server installeren, maar je kan ook voor onze Cloud oplossing opteren.

Ons Software as a Service-model vanuit de Cloud, in combinatie met onze eigen IP-controllers, bieden je een schaalbare en betrouwbare oplossing. Er zijn geen beperkingen qua aantal gebruikers of bedrijfssites. Via licentiesleutels activeren wij enkel die software modules die je wenst te gebruiken, evenals het aantal gebruikers. Dankzij de IP-controller beschik je over een volledige back-up oplossing als de internetverbinding tijdelijk wegvalt.

De Syntegro Cloud oplossing is ook erg veilig en is uiteraard GDPR-proof. Iedere klant heeft een aparte omgeving met eigen software container en database. De communicatie tussen de centrale software en de eindgebruiker kan end-to-end beveiligd gebeuren.

Je configuratie en data in onze Cloud worden dagelijks volledig geback-upt. Er zijn regelmatig automatische upgrades en onze web gebaseerde software volgt automatisch alle nieuwe IT-evoluties.