SynPeople-Planning

 • 100% geïntegreerd met Syntegro tijdregistratie 
 • Realtime data, zowel voor de planner als voor de andere gebruikers
 • Tal van planningsconcepten

SynPeople-Planning is de oplossing van Syntegro voor personeelsplanning. Het laat toe je personeel optimaal in te plannen, rekening houdend met hun competenties en beschikbaarheid.

Omdat de planningsmodule volledig geïntegreerd is met Syntegro tijdregistratie (SynPeople) en de werknemer selfservice (SynPeople-eHR), maak je een einde aan het naast elkaar bestaan van meerdere systemen. Je personeelsplanning houdt automatisch rekening met de aan- en afwezigheden van je werknemers, hun aanvragen voor verlof en de HR-regels binnen je bedrijf. Iedereen – medewerkers, planners, departementshoofden en personeelsdienst – beschikt in real-time steeds over dezelfde data.

SynPeople-Planning is gemakkelijk te installeren

 • SynPeople-Planning is een module bovenop SynPeople tijdregistratie.
 • Via je standaard webbrowser heb je als beheerder en gebruiker toegang tot de software, er dient niets op je PC/laptop geïnstalleerd te worden.

SynPeople-Planning is een geïntegreerde oplossing 

 • SynPeople-Planning ondersteunt tal van planningsconcepten: roosters met 1-2-3 dagdelen, cyclische werkplanningen of tijdelijke roosters. Invlinderen van medewerkers van andere afdelingen of een vlinderpool.
 • Door de integratie met tijdregistratie (SynPeople) en de werknemer selfservice (SynPeople-eHR) worden alle uurroosters, collectieve arbeidsovereenkomsten en interne werkafspraken op elkaar afgestemd, zodat elke wijziging die de planner aanbrengt onmiddellijk wordt verwerkt en in realtime weergegeven wordt.
 • Niet alleen de planner ziet online het resultaat van zijn handelingen, maar ook de ingeplande medewerkers, diensthoofden en HR-dienst. 

SynPeople-Planning is gemakkelijk te beheren

 • Door de vele configuratiemogelijkheden kan de planner het planningsscherm afstemmen op zijn specifieke behoeften.
 • Realtime rapporten van werklast, overuren, verzuim, ziekte, bezettingsgraad van team(s) of departementen of bedrijf, alsook interpretatie van de gegevens.
 • Meerdere planningsframes kunnen tegelijk worden gevisualiseerd (bijvoorbeeld ochtendshift en middagshift, Eigen afdeling versus Vlindergroep, …).
 • Snelkiezers (voor het aanpassen van een planning of het snel opstarten van een planning) en tellers (als extra hulpmiddel voor de planning, zoals visualisatie van verloftellers) houden alles beheersbaar en eenvoudig.