SynPeople-eHR

 • Automatisatie van alle 'prestatie' gerelateerde aanvragen
 • Via PC of smartphone
 • Met behoud van je regels en processen   

SynPeople-eHR is de oplossing van Syntegro voor personeelsadministratie. Verlofaanvragen, fietsvergoedingen, wissels van werkrooster, recuperatie of autorisatie van overuren, reisvergoedingen, indienen van ziekte-attesten, … je werknemers doen het met SynPeople-eHR eenvoudig zelf.

Dat kan via hun PC of een app op hun smartphone.  

SynPeople-eHR is zo sterk configureerbaar dat de bestaande HR-processen behouden kunnen blijven en dat het bovendien altijd op maat is van iedere werknemer.

SynPeople-eHR is gemakkelijk te installeren

 • SynPeople-eHR is een module bovenop SynPeople tijdregistratie.
 • Via je standaard webbrowser heb je als beheerder toegang tot de software, er dient niets op je PC/laptop geïnstalleerd te worden.
 • Saldo’s van verlofdagen, overuren enzovoort worden per werknemer bijgehouden zoals jij dat zelf wil: per jaar, maand of week.

SynPeople-eHR automatiseert maximaal

 • Omdat SynPeople-eHR volledig geïntegreerd is met tijdregistratie (SynPeople), zijn de gegevens van al je werknemers steeds up-to-date.
 • 'Employee-HR' zorgt voor een digitale automatisatie van aanvraag tot en met goedkeuring. 
 • SynPeople-eHR is zo sterk configureerbaar dat het meest specifieke proces kan worden geautomatiseerd en, indien nodig, snel worden gewijzigd.
 • Alle controles en vereiste checks worden in de workflow ingebouwd en dus onmiddellijk en automatisch uitgevoerd. 
 • Alle aanvragen van je medewerkers die een impact hebben op hun prestaties of andere nuttige informatie, kan verwerkt en meegestuurd worden naar je loonsecretariaat. Syntegro heeft koppelingen met alle loonsecretariaten.

SynPeople-eHR is eenvoudig te gebruiken door je werknemers en hun managers

 • De werknemer kan met zijn gebruikersnaam en paswoord van om het even waar inloggen op SynPeople-eHR. Dit kan via een PC of via een smartphone.
 • De werknemer ziet alleen die gegevens en tabbladen die hij mag zien.
 • Je werknemer krijgt bijvoorbeeld direct een seintje als zijn verlofsaldo ontoereikend is voor zijn verlofaanvraag. Ook andere saldo’s, zoals aantal overuren, worden bijgehouden in een overzichtelijke kalender. Aanvragen gebeuren dus van in het begin correct (geen nodeloze aanvragen).
 • Is een attest ter staving van een afwezigheid (geboorte, overlijden, ziekte …) nog niet binnen gebracht? Ook hiervan krijgt je werknemer automatisch een verwittiging.
 • Een overzichtelijke status toont de werknemer in welke fase zijn aanvraag zit alsook wie welk initiatief heeft genomen.
 • Management-by-exception. Hierdoor ontvangt de manager (HR-diensthoofd) in real-time alleen de ‘alarmerende' informatie waardoor alles beheersbaar blijft.